MIOT A

Rodzice

Matka

Janka Pasja*PL

Ojciec

Morpheus Pasja*PL

Data urodzenia: 2018

Akkie [Aki]

Kolor: BRI a – niebieski
Płeć: 0,1– kotka
Data urodzenia: 2018
Rodowód: TAK
Grupa krwi: A
Hodowla: MORFIK*PL
Status: W hodowli